CazemierBoerderij

Nieuws

(Ver)volg het nieuws op CazemierBoerderij.nl

Posted on

Agenda 2e Paasdag

Posted on

Agenda 2e Paasdag
CazemierBoerderij

Op maandag 22 april, Tweede Paasdag, wordt in de CazemierBoerderij Tolbert onder de nieuwe paraplu ‘Parels in het Westerkwartier’ het toeristisch seizoen geopend.
Hierbij wordt op ludieke manier een aantal gloednieuwe themaroutes in het Westerkwartier gelanceerd. Thema wandel- en fietsroutes zijn in een prachtig boekje gebundeld en er is een belevingsapp ontwikkeld om meer over de parels in het Westerkwartier te weten te komen. Verder staan er voor de hele dag een aantal activiteiten rondom en in de CazemierBoerderij op het programma

Tijd Activiteit                            
10:00 – 11:30 Optreden ‘Mosterd na de Maaltijd” tijdens inloop.
10:30 – 11:00 Opening / Aftrap ‘Parels in het Westerkwartier’ en presentatie nieuwe thema wandel- en fietsroutes.
11:00 – 11:20 Mosterd na de Maaltijd zingt.
11:00 – 13:00 Walk the dog. Wandeltocht voor baas en hond. Met eventuele diercontrole in dierenartsenpraktijk Leek – Tolbert.
11:00 – 12:30 Kinderwandelspeurtocht aan de hand van foto’s omgeving.
11:00 – 12:30 Oude kinderspelen op terrein CazemierBoerderij (Hedde & Gepke)
11:00 – 12:30 Neuten schaiten achter CazemierBoerderij.
11:00 – 16:00 Huifkartochten voor vervoer belangstellenden wandeltocht
Marum – Tolbert
Museum in CazemierBoerderij open.
12:30 – 17:00 Activiteiten Volksvermaken. Het traditionele eierzoeken, eierlopen en eiergooien op voorterrein van de CazemierBoerderij.

Wijzigingen onder voorbehoud.

Spirituele beurs MYSTICA

Posted on

Spirituele beurs MYSTICA

Zondag 3 maart in de CazemierBoerderij
Hoofdstraat 27 Tolbert
van 11:00 tot 17:00 uur.

Op deze beurs met 15 tot 20 standhouders is de sfeer altijd warm en gemoedelijk. Wij werken als een team.

O.a. aanwezig:

  • healing
  • kaartleggen
  • mediums
  • verkoop New Age artikelen
  • Reiki
  • waskrijttekening
  • handlezen
  • en meer.

Cursus Vogels en hun Geluiden

Posted on
Foto en tekst: IVN Leek-Nietap

Vanwege de enthousiaste reacties van vorig jaar organiseert IVN afdeling Leek-Nietap dit voorjaar opnieuw een vogelcursus.
Op veler verzoek zal de nadruk dit keer liggen op de zang, en niet alleen op de herkenning.

Bent u een beginnende vogelaar en wilt u graag meer gaan oefenen op de geluiden?
Meldt u zich dan aan op info.ivnleeknietap@gmail.com.

We starten op maandag 25 februari in de Cazemierboerderij in Tolbert . De cursus zal bestaan uit 5 les-avonden op maandag en 3 excursies op zaterdagochtend.
De kosten voor deelname zijn 60 euro.
Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/afdeling/leek-nietap/activiteiten.

Nationale tuinvogeltelling

Posted on

26 Januari Nationale tuinvogeltelling

In het kader van de nationale tuinvogeltelling organiseert IVN afdeling Leek Nietap een tuinvogeltelling onder begeleiding. Wil je wel tellen in je eigen tuin maar weet je niet zo goed hoe? Of ken je de tuinvogels nog niet zo goed? Ga dan mee met IVN Leek Nietap op zaterdagochtend 26 januari. We verzamelen om half 10 bij de Cazemierboerderij, Hoofdstraat 27 in Tolbert. Van daaruit gaan we in kleine groepjes een telling doen in een daarvoor geschikte tuin. Na afloop verzamelen we weer bij de Cazemierboerderij en wordt de telling nabesproken. Ook zal kort uitgelegd worden wat je kunt doen om meer vogels in de tuin te krijgen. De ochtend eindigt om ongeveer 12 uur.

Locatie: Verzamelen bij de boerderij Cazemier, Hoofdstraat 27, 9356 AT Tolbert

Meedoen? Aanmelden kan via de mail: info.ivnleeknietap@gmail.com, of telefonisch op 06-18962893. IVN leden kunnen gratis mee, niet-leden betalen 2,50 euro.
Opgeven verplicht i.v.m. beperkte plekken.

Tekst en foto: IVN Leek-Nietap

Basiscursus Creatief Schrijven

Posted on

Basiscursus Creatief Schrijven: ontdek jouw schrijfstem!

Lijkt het je leuk om verhalen en gedichten te schrijven, maar weet je niet waar je moet beginnen? Zet je weleens wat op papier en wil je je schrijfstijl aanscherpen? Doe deze lente dan mee met de leuke en leerzame Basiscursus Creatief Schrijven in de CazemierBoerderij te Tolbert.

Tijdens zes woensdagavonden in maart en april maak je op een laagdrempelige manier kennis met verschillende literaire genres, stijlen en technieken. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een spannende dialoog? Hoe breng je een personage tot leven? Aan de hand van inspirerende schrijfoefeningen boor je je creativiteit aan en laat je de woorden uit je pen stromen.

Creativiteit en schrijfplezier

De basiscursus wordt gegeven door Theone Joostensz, tekstschrijver en docent creatief schrijven uit Leek. “Creativiteit en schrijfplezier staan in deze cursus voorop”, zegt ze, “evenals respect voor elkaars teksten. Iedereen schrijft op zijn of haar eigen, unieke manier. Ik vind het mooi als mensen hun eigen schrijfstem ontdekken en ontwikkelen. In iedereen schuilt een verhaal dat verteld mag worden.”

Praktische info

Cursusdagen: 13, 20 en 27 maart, 3, 10 en 17 april
Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.20 uur)
Kosten: bij aanmelding uiterlijk 15 februari: €149. Bij aanmelding na 15 februari: €165. Prijzen zijn inclusief btw, lesmateriaal en koffie of thee.

Voor meer informatie over de basiscursus Creatief Schrijven, kijk op de website van Theone: www.theonetekst.nl

Oprichten energiecoöperatie Tolbert

Posted on

De samenwerking in Tolbert van verenigingen en organisaties heeft veel nuttige ideeën opgeleverd.

Een daarvan is het onderzoeken of er in Tolbert belangstelling is voor het oprichten van een energiecoöperatie. Een uiterst actueel thema gezien in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de energietransitie van gas naar vormen van duurzame energieopwekking. Wij denken aan het gebruik van zonnepanelen, op het eigen of andermans dak.

Op 28 januari as. om 19.30 uur wordt een inloopavond georganiseerd in de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat 27 in Tolbert.
Naast een schets van de aanleiding tot deze avond zal Michiel Mulder van de Natuur en Milieufederatie Groningen informatie geven over mogelijkheden om te komen tot een dergelijke organisatie. Ook zal een praktijkvoorbeeld uit Noorddijk worden gegeven en toegelicht.

Behalve informatieverstrekking willen we ook vrijblijvend de belangstelling peilen voor het oprichten van een energiecoöperatie.

Aanmelding vooraf is niet nodig.

Mocht u meer willen weten dan kunt u contact opnemen met de organisatoren door een e-mail te sturen aan info@fredewalda.nl of bestuur@dorpshuistolbert.nl

Het programma van de inloopavond vindt u hieronder.

Programma inloopavond 28 januari 2019

Posted on

Lezing natuur Noordoost Polen

Posted on

Lezing over de natuur van Noordoost Polen

door Rikus Hulscher en IVN-er Marijke Akerboom.

Op donderdag 10 januari organiseert IVN afdeling Leek-Nietap deze lezing.
Rikus kent Noordoost Polen heel erg goed. Hij organiseert er al meer dan 25 jaar vogelreizen en natuurreizen.

Noordoost Polen staat bekend om haar prachtige natuur. Uitgestrekte moerasgebieden, meanderende rivieren, rijke bossen, meren en natuurlijk het laatste oerbos van Europa in Bialowieza.
Deze natuurgebieden herbergen een enorme rijkdom aan vogels, insecten, planten en nog veel meer. Wat het extra bijzonder maakt is dat het gebied lijkt op hoe het er vroeger bij ons uitzag. Vogels, insecten en planten die bij ons een zeldzaamheid, of zelfs verdwenen zijn, vind je hier nog volop! Het gebied is daarom heel populair bij vogelaars en natuurliefhebbers.

De lezing vindt plaats op 10 januari 2019, om 19.30 uur in de bijschuur van Boerderij Cazemier, Hoofdstraat 27, 9356 AT Tolbert.

Prijs: IVN leden € 2,50; niet-leden € 4,–

Verslag verkiezingsdebat “Naar een mooi Westerkwartier”

Posted on

Onder grote belangstelling hield het Platform Landschapsbeleidsplan Westerkwartier op dinsdag 30 oktober een Verkiezingsdebat in de Cazemierboerderij te Tolbert.
Alle partijen waren met hun vertegenwoordigers aanwezig. Het publiek bestond uit ongeveer 70 personen uit alle hoeken en gaten van het Westerkwartier.

Het debat ging aan de hand van stellingen, afgeleid uit de belangrijkste doelstellingen uit de nota „Samen naar een mooi Westerkwartier” van het Platform Landschapsbeleidsplan.
Die doelstellingen betreffen o.a het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden b.v. door het stichten van een Groenfonds, de versterking van biodiversiteit en ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw, de stimuliering van duurzame, kleinschalige energieopwekking en het versterken van educatieve centra.

Over de doelstellingen waren de meeste partijen het onderling wel eens. Verschillen traden op wat betreft de financiering en de rol van de overheid hierin. Sommige partijen pleitten voor een krachtige initiërende en stimulerende rol van de overheid en terwijl andere partijen meer voelden voor het ondersteunen van particuliere initiatieven door bv. het verstrekken van goedkope leningen. Ook over de duurzame financiering van een Groenfonds liepen de meningen uiteen, maar de noodzaak van zo’n fonds werd wel breed onderschreven.

Het beschermen van waardevolle en gezichtsbepalende bomen werd ondersteund. De kapverordening van Zuidhorn zou daarbij als voorbeeld kunnen dienen.

Regelgeving en handhaving door de overheid is pas effectief als er voldoende draagvlak is: „Als het niet tussen de oren zit [natuur- en landschapswaarden] dan is de handhaving van regels een groot probleem”. Het belang van bewustwording en educatie werd door iedereen onderschreven.

Meindert Schollema (voorheen burgemeester van Pekela) die het debat leidde, constateerde na afloop dat een coalitie van verschillende partijen voor de nieuwe gemeente er zijns inziens wel in zit.

Na afloop was er nog een levendige discussie tussen de verschillende deelnemers. Al met al een geslaagde bijeenkomst.