Dorpshuis Tolbert

Nieuws

Agenda

Posted on
Add Event Cancel
You must be logged in to submit an event.
Next Month » « Prev Month
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Wat wilt u zien van het Dorpshuis Tolbert?

Posted on

Sinds januari 2015 is er veel veranderd in de wetgeving van zorg en welzijn. Gemeenten hebben ook een opdracht om zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op een goede en betaalbare wijze te organiseren.

Daarnaast heeft de overheid de verwachting dat de zorgvrager deze zorg en ondersteuning in eigen omgeving en netwerk kan vinden. Dat is echter niet altijd het geval en blijft de zorgvrager achter met vragen.

Het bestuur van het Dorpshuis van Tolbert wil graag weten wat de dorpsbewoners vinden van hun dorpshuis. En wat zij willen toevoegen aan het bestaande aanbod van het Dorpshuis. Naast het huidige aanbod aan activiteiten en de wensen die er leven, wil het bestuur graag weten of de bewoners ook behoefte hebben aan zaken op het gebied van de zorg. Naast het krijgen van een beeld van de huidige netwerken van mensen wil men in kaart brengen welke wensen er zijn op het gebied van zorg en welzijn.

Als aanvulling op het aanbieden van activiteiten naar aanleiding van individuele vragen kan het belangrijk zijn om als dorpshuis iets te betekenen op het terrein van de sociale samenhang in het dorp. Daartoe is het denkbaar dat het dorpshuis een rol kan krijgen in het verbinden van zorgvragers met zorgaanbieders. Ook onderwerpen als computer-, tablet- en smartphonegebruik kunnen samen worden opgepakt.

Dit zijn maar een paar punten waar het dorpshuisbestuur graag wat over wil horen van de mensen in het dorp.

Marjan PlijterEr is contact gezocht met een studente van de Hanzehogeschool in Groningen, Marjan Plijter, die een onderzoek gaat doen om de antwoorden op bovenstaande vragen te krijgen.

Dit gebeurt door het uitvoeren van een enqûete. Iedere dorpsbewoner kan daar aan meedoen. Een groot deel van de inwoners zal persoonlijk worden bezocht in week 17 en 18. Deze ontvangen een flyer met daarin een link naar een website waar de enqûete kan worden ingevuld. Degenen die niet worden bereikt kunnen zeker meedoen met het onderzoek.

Via deze link: www.tolbertvragenlijst.nl kunt u het formulier invullen. Een papieren formulier is te verkrijgen bij de servicebalie van de Poiesz in Tolbert of in het folderrek van de CazemierBoerderij.

Onder de deelnemers aan de enqûete wordt een high tea voor 4 personen in de CazemierBoerderij verloot!

De resultaten van het onderzoek worden eind mei as. gepubliciteerd op deze website van Dorpshuis Tolbert

Jaarlijkse Afdelingsvergadering voor leden van IVN-LEEK/NIETAP met LEZING

Posted on

birdOp woensdagavond 13 april houdt IVN-Leek/Nietap zijn algemene ledenvergadering in boerderij Cazemier te Tolbert. Om 19.30 uur beginnen we met de jaarvergadering die tot ongeveer 20.15 uur zal duren.

Vanaf 20.15 uur is de zaal ook open voor niet leden.

Vanaf ongeveer 20.30 uur zal dhr. Minte Mulder aan de hand van een virtueel rondje Lauwermeer over zijn natuurbeleving vertellen in dit bijzondere gebied. Met zijn kennis van vogels en met de prachtige foto’s die hij er heeft gemaakt, belooft het een boeiende lezing te worden. Voor een voorproefje kunt u kijken op onze website:
www.ivn.nl/afdeling/leek-nietap/activiteiten/lauwersmeer-een-andere-wereld-virtueel

Kosten: voor het publieke deel vragen we aan niet IVN-leden een toegangsprijs van € 2,50

De geheimen van de Matthäus-Passion

Posted on

Lezing met muziekvoorbeelden door Rinke van der Valle

De Matthäus Passion is één van de langste en meest bekende (en ook geliefde!) composities van Johann Sebastian Bach. Het is een ingewikkeld stuk dat ontstaan is in een tijd die ver achter ons ligt. Door meer begrip voor de achtergronden van de Matthäus Passion kan de luisterervaring verrijkt worden.

In de lezing zal Rinke van der Valle aan de hand van film- en geluidsfragmenten dieper ingaan op die achtergronden van dit meesterwerk.

Wanneer : 20 maart 2016
aanvangstijd : 15:00 uur
Het Dorpshuis is open vanaf 14.30 uur

Entree € 7,50

Kaarten via www.ollebuurt.nl en bij de lezing

Opbrengst van dit concert zal ten goede komen aan de restauratie van het H.H. Hess-kabinetorgel (1792) dat in het koor van de kerk in Tolbert staat opgesteld

Open huis Stichting Dorpshuis Tolbert.

Posted on

IMG_1253

Sinds de verhuizing van de Dorpshuis activiteiten naar de Cazemierboerderij aan de Hoofdstraat in Tolbert, zijn veel zaken veranderd. Afgezien van het fantastische nieuwe onderkomen hebben ook op organisatorisch gebied de nodige wijzigingen plaatsgevonden. Er is een geheel nieuw bestuur samengesteld die met frisse ideeën het Dorpshuis weer een prominente plaats wil laten innemen in het dorp Tolbert. Er is een nauwe samenwerking met de eigenaar van de Cazemierboerderij, ‘Stichting Oudheidkamer Fredewalda’. Stichting Dorpshuis Tolbert is hoofdhuurder van de Cazemierboerderij, en is daarmee voor een groot deel verantwoordelijk voor de exploitatie van deze monumentale boerderij midden in ons mooie dorp Tolbert. Beide Qué stichtingen hebben hart voor het reilen en zeilen van de inwoners van Tolbert. St. Oudheidkamer Fredewalda zorgt er voor dat het verleden en historie behouden blijft, terwijl St. Dorpshuis Tolbert een instrument wil zijn om het saamhorigheids gevoel voor het heden en de toekomst te waarborgen. De monumentale boerderij aan de Hoofdstraat 27 is het uitgelezen onderkomen van beide stichtingen.

Wij willen als nieuw bestuur u graag in de gelegenheid stellen om een kijkje te komen nemen in de Boerderij, en kennis te laten maken met het nieuwe bestuur, de beheerder, vrijwilligers en natuurlijk om de Boerderij van binnen eens goed te bekijken. Zaterdag 7 november, vanaf 15.30 uur tot 17.30 uur, is er een open huis, de koffie staat klaar,en is iedereen welkom. We willen u dan graag informeren over alle mogelijkheden die het nieuwe onderkomen van het Dorpshuis u te bieden heeft. Wellicht heeft u ’t al eens een kijkje genomen, of komt u als lid van een vereniging of organisatie al regelmatig in ‘De Boerderij’, dan toch nodigen wij u uit. Vanuit uw ervaringen kun u bijdragen aan een levendige discussie over de toekomst van het Dorpshuis in Tolbert.

“Aarfgoed op ’t Aarf” op Herhaling

Posted on

De eerst editie van AARFGOED OP T AARF op de CazemierBoerderij in Tolbert dd 7 september vorig jaar was een groot succes!

Aarfgoed_op_t_aarfDichters lazen voor uit eigen werk in de boomgaard, er werd gezongen en muziek gemaakt op het terras en er werden in en om de boerderij spannende verhalen verteld. Kortom, het was een aaneenschakeling van leuke momenten. En alles in de streektaal, het Westerkwartiers. Het mooie van het Westerkwartiers is dat vrijwel iedereen die Nederlands spreekt, het kan verstaan. Veel woorden komen overeen met het ABN. Dat gaan we nog een keertje doen!

De Stichting ‘Mien Westerkwartier’, die zich volledig inzet voor het behoud van de streektaal, heeft tal van Testing dichters, vertellers en muzikanten in haar gelederen, die allemaal hun kunst in het Westerkwartiers uiten. Zij gaan weer meewerken aan de tweede editie van AARFGOED OP T AARF om zo deze vorm van cultureel erfgoed, met het cheap jerseys China publiek te delen. De CazemierBoerderij is als locatie uitermate geschikt voor dit soort activiteiten.

Als het weer het toelaat worden er in de open lucht weer minitheaters van strobalen gecreëerd. Mocht het regenen, dan zijn er binnen diverse sfeervolle ruimtes in deze monumentale boerderij waar opgetreden kan worden.

AARFGOED OP T AARF vindt plaats op
zondag 30 augustus 2015 van 13:00-17:00 uur.
Locatie: CazemierBoerderij, Tolbert Hoofdstraat 27 9356 AT Tolbert.
Entree € 5,00 inclusief één consumptie
en de toegang tot het museum van Fredewalda, waar de exposities

  • “Wonen en Werken in Tolbert”,
  • “Telefoons en radio’s” en Hello de olieverfschilderijen van Jan Hazenberg uit Tolbert

te bekijken zijn.