Dorpshuis Tolbert

Nieuws

Naar een mooi Westerkwartier

Posted on

Naar een mooi Westerkwartier

 

….is de leus waarmee vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, cultureel erfgoed, recreatie en educatie, verenigd in een Platform Landschapsbeleidsplan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad willen ingaan.

      Het Platform heeft een lijst van aanbevelingen opgesteld waar de nieuwe gemeente de komende 4 jaar aan zou kunnen werken om een “Mooi Westerkwartier” te kunnen realiseren. Deze aanbevelingen monden uit in stellingen waar zij de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen mee wil confronteren op een  debatavond  te houden op 30 oktober in de Cazemierboerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert (aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur). Meindert Schollema (oud burgemeester van Pekela) zal het debat leiden.

Read more

Ei Ei Westerkwartier 2017: paasplezier voor iedereen!

Posted on

Maandag 17 april is het weer zover: de negende editie van Ei Ei Westerkwartier barst los tijdens tweede paasdag. Ook dit keer kunnen bezoekers een voorproefje krijgen van wat toeristisch Westerkwartier te bieden heeft. Op een tiental locaties wordt van alles georganiseerd.

Dit jaar wordt speciale aandacht geschonken aan bezoekers die van ver buiten het Westerkwartier komen. Inwoners wordt gevraagd om ver weg wonende familie of vrienden (2 personen) aan te melden om kans te maken op een gratis verblijf in het prachtige Westerkwartier.

Lees hier het programma voor maandag 17 april Tweede Paasdag

Drumworkshop in het dorpshuis

Posted on
foto van Dorpshuis Tolbert.

Op Vrijdag 10 maart 2017 organiseert drumschool Doctor Rhythm uit Leek een Drumworkshop bij ons in het dorpshuis gegeven door:
OLAF FASE lid van Slagwerkgroep Slagerij van Kampen

van 15:30 – 16:30 uur, zaal open 15:15 uur

Gratis entree. Neem je drumstokken mee!!!

Olaf gaat in zijn workshop antwoord geven op de vraag: hoe kun je creatief, verhalend en motorisch drummen? De oefeningen die hij gezamenlijk doet, zijn gebaseerd op de spetterende drumsolo die hij aan het begin laat horen. De oefeningen zijn erg leuk en inspirerend voor zowel beginnende als gevorderde drummers.

Vanaf de zitplaats gaan we drummen in de lucht, op je knieën en zelfs op servetjes. En voor een echte durfal is er een plaats achter het drumstel!

JAN HENK DE GROOT TREEDT OP IN TOLBERT

Posted on

Jan Henk de Groot

Het is een traditie geworden dat in de maand maart in het kader van ‘Meertmoand=Dialectmoand’ Groningstalige artiesten optreden in de CazemierBoerderij in Tolbert. Al twee keer was de zaal bomvol, totààl uitverkocht. En deze keer zal dat ook zeker gebeuren omdat de bekende singer-songwriter Jan Henk de Groot op zondag 26 maart naar Tolbert komt. Met zijn gitaar. Solo! ‘De

toal van eigen hoes, hart en toene’ daar gaat het om in zijn prachtige Groningstalige liedjes met een warmte waar je koud van wordt.

Hoe is het begonnen? Midden jaren 80 luisterde Jan Henk bij zijn opa en oma naar de ‘Stamtoavel’ en hoorde Ede Staal. In zijn jeugd verkende hij allerlei muziekstijlen, deed aan playbacken, zong in een gospelkoor, speelde in Engelstalige rockbands. Gaandeweg ontdekte Jan Henk waar hij écht van hield: gitaarsolo’s en stemmen die warm waren. Het werd zijn stijl.
Hij keerde terug naar zijn wortels: het Gronings. Zijn eerste Groningstalige album ‘Weerom’ gaat over gebeurtenissen uit zijn leven in Groningen en werd in 2014 bekroond met de Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden. Wie kent niet zijn ‘Kielsterachterweg’, ’T Leste Laid’, ‘Aaltied zo’ en de single ‘De mamme van Michel’ die afgelopen zomer een grote hit werd? Jan Henk de Groot heeft de gave om de kleine en de grote dingen in het leven in een liedje te verpakken, authentiek en herkenbaar. Een geboren liedjesschrijver die ze met verve brengt. Aanrader!

Zondag 26 maart, aanvang 14:30 uur
CazemierBoerderij Hoofdstraat 27 Tolbert
Entree € 12.50 incl. consumptie, kaarten reserveren op info@fredewalda.nl
Beperkt aantal plaatsen, op=op

Hier liedjes van Jan Henk de Groot

Aanstaande vrijdag de eerste VrijMiBo!

Posted on
VrijdagMiddag Borrel

VrijdagMiddag Borrel

Hij komt er aan! Aanstaande vrijdag de eerste VrijMiBo! ??? van 16:00 tot 19:00.

Even de week van je afpraten of afschudden.

In maart gaan we er 3 keer een gezellige boel van maken met een hapje en een drankje. En een lekker muziekje. Voor elk wat wils.

3 maart
17 maart
31 maart.

Schrijf deze data in je agenda en vertel het aan iedereen die het wil horen!

Tot vrijdag!

Delen is fijn!

Bijeenkomst voor donateurs Dorpshuis Tolbert

Posted on

TOLBERT – De resultaten van een eerder gehouden onderzoek naar ervaringen en wensen rondom het Dorpshuis in Tolbert worden 28 januari tijdens een bijeenkomst voor donateurs en andere belangstellenden gehouden in de CazemierBoerderij. 

Een aantal plannen en ideeën zal worden gepresenteerd met voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te komen. Doel is ook om in samenspraak de bijdrage van het Dorpshuis aan het dorp verder uit te bouwen en dat bewoners van alle leeftijden er een plek kunnen vinden.

Het Shantykoor Tolbert zal aanwezig zijn om de gezelligheid te versterken. Ook krijgen bezoekers de gelegenheid de gerestaureerde maquette van Tolbert anno 1925 met nieuwe glazen overkapping te bewonderen.

Aanvang: 15.00 uur.

Nieuwe beheerder voor CazemierBoerderij

Posted on

Klasien van Wijk. Foto: Marjan Naaijer

TOLBERT – Vanaf 1 januari is Klasien van Wijk aangesteld als nieuwe beheerder en gastvrouw voor de CazemierBoerderij aan aan Hoofdstraat in Tolbert.

Voor velen is ze een oude bekende in het dorp. Zij heeft een belangrijke rol in het samenwerken met vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Voor vrijwilligers zijn er interessante mogelijkheden om anderen te ontmoeten, om samen te werken bij het organiseren van allerlei soorten activiteiten en het nemen van verantwoordelijkheden bij dit alles.Vanaf medio 2015 is het bestuur van het Dorpshuis in Tolbert bezig om de CazemierBoerderij nog nadrukkelijker een plek te geven in het centrum van Tolbert.

Joop Schuurman als voorzitter, Bé Bosman (secretaris), Hedde Wierenga (penningmeester) en Jan van der Veen (administrateur) hebben samengewerkt om allereerst een goed beeld te krijgen van de huidige positie en waardering van het Dorpshuis binnen de dorpsgemeenschap. Dit alles in nauwe samenwerking met Oudheidkamer Fredewalda, de eigenaar van de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat 27 in Tolbert.

Klasien heeft in Duitsland als eigenaar van een hotel-restaurant veel horeca-ervaring. Ook beschikt ze over organisatorische en administratieve ervaring, opgedaan in het bedrijfsleven.

Ze heeft veel ideeën om haar rol als gastvrouw concreet in te vullen. Er zal een vrijdagmiddagborrel worden georganiseerd. Ook het geven van ruimte aan de ouder wordende Tolberter is een speerpunt voor de komende periode. Vanzelfsprekend zal contact worden gezocht met verenigingen om mogelijkheden voor verdere samenwerking na te gaan.

Nijjoarsveziede Tolbert 2017

Posted on

Traditiegetrouw gaat Tolbert het nieuwe jaar weer beginnen met de Nijjoarsveziede.

De Tolberter Nijjoarsveziede 2017 wordt georganiseerd door de Stichting Volksvermaken Tolbert, de Rederijkerskamer Vredewold, de Oudheidkamer Fredewalda en Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert.

Deze veziede is, zoals gebruikelijk, op de 1e zaterdag na Nieuwjaarsdag, dus in 2017 op zaterdag 7 januari.

Tijdens de veziede zal tevens de Tolberter Erepenning 2017 worden uitgereikt.

 

 

Alle inwoners van Tolbert worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, een welkomstdrankje en de soep staan klaar!
De locatie is dit jaar het Dorpshuis in de CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27 te Tolbert.

Het tijdstip is van 17:00 tot 19:00 uur.

‘De Maan en Wij’ in de CazemierBoerderij / Dorpshuis

Posted on

In het laatste weekend van oktober gaat de klok weer terug en wordt het al vroeg donker. Dat vieren wij met ‘De Nacht van de Nacht’, een jaarlijks evenement, waarbij gemeenten en bedrijven zoveel mogelijk hun lichten doven waardoor de sterren en planeten aan het firmament beter zichtbaar zijn.

De flonkerende sterrenhemel wordt gedomineerd door de maan, mysterieus, fascinerend. Wat doet de maan met ons?

Vooruitlopend op de ‘Nacht van de Nacht’ wordt op woensdag 26 oktober in de CazemierBoerderij te Tolbert een lezing gehouden over ‘De Maan en wij’.

Meer dan we ons bewust zijn is de maan van invloed op ons dagelijks leven, al eeuwen lang. Daarnaast hebben we gedurende de afgelopen decennia een heel goed beeld gekregen van de maan en van haar relatie tot onze planeet aarde.

pdb2010Deze toegankelijke, humoristische lezing door Professor Peter Barthel van het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen mag u niet missen!

Woensdag 26 oktober, CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27 Tolbert.
Aanvang 20.00 uur. Entree € 5.—incl. kopje koffie/thee

 

 

 

 

 

 

Veranderingen bij het Dorpshuis..

Posted on

Sommigen van u zullen het mogelijk al gemerkt hebben, er zijn veranderingen aangebracht in het beheer van de CazemierBoerderij.

Vanaf de opening van de boerderij in 2014 viel het beheer en exploitatie onder de verantwoordelijkheid van Stichting Dorpshuis Tolbert. Voor Fredewalda is een goed renderend Dorpshuis van groot belang. Het zijn vooral Ella en haar rechterhand Greetje geweest die met hun inzet er voor gezorgd hebben dat velen de weg naar het Dorpshuis hebben weten te vinden om hun huwelijk, receptie en andere feestelijkheden te vieren. Evenals de diverse verenigingen en organisaties die gebruik maken van de beschikbare ruimten in de Boerderij. We kunnen stellen dat de exploitatie van de afgelopen periode een goed en positief resultaat heeft laten zien.

Toch hebben we, mede als gevolg van veranderde wet en regelgeving, als bestuur st. Dorpshuis, moeten besluiten om afscheid te nemen van het beheerders duo.

Wij willen ook via deze weg Ella en Greetje bedanken voor hun inzet. Het zal ook voor de gebruikers even wennen zijn aan de nieuwe situatie. Deze nieuwe situatie houdt in dat de exploitatie is overgenomen door de Postwagen. Er was al veel samenwerking ten aanzien van het doorschuiven van activiteiten over en weer in verband met beschikbare ruimte. Door in zee te gaan met de Postwagen worden een aantal organisatorische problemen opgelost. Er zullen ongetwijfeld weer andere uitdagingen ontstaan, maar die gaan we aan. Vanzelfsprekend zullen de gemaakte afspraken met gebruikers en klanten worden nagekomen. Reserveringen en boekingen van ruimte en andere zaken kunnen zoals gebruikelijk via de website van Het Dorpshuis worden geregeld.

Voor Stichting Dorpshuis Tolbert is een nieuwe fase aangebroken. Binnenkort verwachten wij de rapportage van Marjan Plijter, de studente die in opdracht van het Dorpshuisbestuur een onderzoek naar ervaringen en wensen in het dorp heeft uitgevoerd. De resultaten ervan zullen worden bestudeerd en we zullen de verwachtingen van de mensen in Tolbert zeker meenemen in de besluitvorming rondom het “hoe nu verder?”. Dit zal plaatsvinden in nauw overleg met Fredewalda en de Postwagen.

U hoort daar zeker meer van.

Joop Schuurman,

Voorzitter, Stichting Dorpshuis Tolbert