CazemierBoerderij

Open huis Stichting Dorpshuis Tolbert.

Open huis Stichting Dorpshuis Tolbert.

Posted on

IMG_1253

Sinds de verhuizing van de Dorpshuis activiteiten naar de Cazemierboerderij aan de Hoofdstraat in Tolbert, zijn veel zaken veranderd. Afgezien van het fantastische nieuwe onderkomen hebben ook op organisatorisch gebied de nodige wijzigingen plaatsgevonden. Er is een geheel nieuw bestuur samengesteld die met frisse ideeën het Dorpshuis weer een prominente plaats wil laten innemen in het dorp Tolbert. Er is een nauwe samenwerking met de eigenaar van de Cazemierboerderij, ‘Stichting Oudheidkamer Fredewalda’. Stichting Dorpshuis Tolbert is hoofdhuurder van de Cazemierboerderij, en is daarmee voor een groot deel verantwoordelijk voor de exploitatie van deze monumentale boerderij midden in ons mooie dorp Tolbert. Beide Qué stichtingen hebben hart voor het reilen en zeilen van de inwoners van Tolbert. St. Oudheidkamer Fredewalda zorgt er voor dat het verleden en historie behouden blijft, terwijl St. Dorpshuis Tolbert een instrument wil zijn om het saamhorigheids gevoel voor het heden en de toekomst te waarborgen. De monumentale boerderij aan de Hoofdstraat 27 is het uitgelezen onderkomen van beide stichtingen.

Wij willen als nieuw bestuur u graag in de gelegenheid stellen om een kijkje te komen nemen in de Boerderij, en kennis te laten maken met het nieuwe bestuur, de beheerder, vrijwilligers en natuurlijk om de Boerderij van binnen eens goed te bekijken. Zaterdag 7 november, vanaf 15.30 uur tot 17.30 uur, is er een open huis, de koffie staat klaar,en is iedereen welkom. We willen u dan graag informeren over alle mogelijkheden die het nieuwe onderkomen van het Dorpshuis u te bieden heeft. Wellicht heeft u ’t al eens een kijkje genomen, of komt u als lid van een vereniging of organisatie al regelmatig in ‘De Boerderij’, dan toch nodigen wij u uit. Vanuit uw ervaringen kun u bijdragen aan een levendige discussie over de toekomst van het Dorpshuis in Tolbert.