CazemierBoerderij

Veranderingen bij het Dorpshuis..

Veranderingen bij het Dorpshuis..

Posted on

Sommigen van u zullen het mogelijk al gemerkt hebben, er zijn veranderingen aangebracht in het beheer van de CazemierBoerderij.

Vanaf de opening van de boerderij in 2014 viel het beheer en exploitatie onder de verantwoordelijkheid van Stichting Dorpshuis Tolbert. Voor Fredewalda is een goed renderend Dorpshuis van groot belang. Het zijn vooral Ella en haar rechterhand Greetje geweest die met hun inzet er voor gezorgd hebben dat velen de weg naar het Dorpshuis hebben weten te vinden om hun huwelijk, receptie en andere feestelijkheden te vieren. Evenals de diverse verenigingen en organisaties die gebruik maken van de beschikbare ruimten in de Boerderij. We kunnen stellen dat de exploitatie van de afgelopen periode een goed en positief resultaat heeft laten zien.

Toch hebben we, mede als gevolg van veranderde wet en regelgeving, als bestuur st. Dorpshuis, moeten besluiten om afscheid te nemen van het beheerders duo.

Wij willen ook via deze weg Ella en Greetje bedanken voor hun inzet. Het zal ook voor de gebruikers even wennen zijn aan de nieuwe situatie. Deze nieuwe situatie houdt in dat de exploitatie is overgenomen door de Postwagen. Er was al veel samenwerking ten aanzien van het doorschuiven van activiteiten over en weer in verband met beschikbare ruimte. Door in zee te gaan met de Postwagen worden een aantal organisatorische problemen opgelost. Er zullen ongetwijfeld weer andere uitdagingen ontstaan, maar die gaan we aan. Vanzelfsprekend zullen de gemaakte afspraken met gebruikers en klanten worden nagekomen. Reserveringen en boekingen van ruimte en andere zaken kunnen zoals gebruikelijk via de website van Het Dorpshuis worden geregeld.

Voor Stichting Dorpshuis Tolbert is een nieuwe fase aangebroken. Binnenkort verwachten wij de rapportage van Marjan Plijter, de studente die in opdracht van het Dorpshuisbestuur een onderzoek naar ervaringen en wensen in het dorp heeft uitgevoerd. De resultaten ervan zullen worden bestudeerd en we zullen de verwachtingen van de mensen in Tolbert zeker meenemen in de besluitvorming rondom het “hoe nu verder?”. Dit zal plaatsvinden in nauw overleg met Fredewalda en de Postwagen.

U hoort daar zeker meer van.

Joop Schuurman,

Voorzitter, Stichting Dorpshuis Tolbert