CazemierBoerderij

Naar een mooi Westerkwartier

Naar een mooi Westerkwartier

Posted on

Naar een mooi Westerkwartier

 

….is de leus waarmee vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, cultureel erfgoed, recreatie en educatie, verenigd in een Platform Landschapsbeleidsplan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad willen ingaan.

      Het Platform heeft een lijst van aanbevelingen opgesteld waar de nieuwe gemeente de komende 4 jaar aan zou kunnen werken om een “Mooi Westerkwartier” te kunnen realiseren. Deze aanbevelingen monden uit in stellingen waar zij de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen mee wil confronteren op een  debatavond  te houden op 30 oktober in de Cazemierboerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert (aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur). Meindert Schollema (oud burgemeester van Pekela) zal het debat leiden.

De aanbevelingen betreffen onder meer:

  • strengere regelgeving en handhaving van regels betreffende het behoud van waardevolle landschappen, natuurlijke elementen en cultureel erfgoed o.a. door het tegengaan van verrommeling, illegale houtkap en het beschermen van waardevolle bomen
  • het creëren van een Groenfonds om waardevolle landschappen en natuurlijke elementen duurzaam te kunnen onderhouden en te ontwikkelen in samenwerking met de belangrijkste beheerders van het landschap: de boeren
  • de achteruitgang van biodiversiteit stoppen door boeren te stimuleren natuurinclusieve landbouwmethoden toe te passen, waardoor vogels, insekten en zoogdieren meer kansen krijgen om te overleven
  • de gemeente kan zelf ook meer doen aan versterking van biodiversiteit in haar eigen gemeentelijk groenbeleid en dient ook het natuurvriendelijk tuinieren van burgers te stimuleren
  • de bewustwording van “hoe mooi het Westerkwartier is” propageren door educatieve centra in het Westerkwartier te ontwikkelen in overleg met de recreatiesector. De gemeente kan hierin een belangrijke stimulerende rol spelen

 

Het Platform nodigt belangstellende en betrokken burgers van harte uit om hierover mee te discussiëren.

Foto’s: Ton Eijpenburg.