Dorpshuis Tolbert

Archives: februari 2017

Aanstaande vrijdag de eerste VrijMiBo!

Posted on
VrijdagMiddag Borrel

VrijdagMiddag Borrel

Hij komt er aan! Aanstaande vrijdag de eerste VrijMiBo! ??? van 16:00 tot 19:00.

Even de week van je afpraten of afschudden.

In maart gaan we er 3 keer een gezellige boel van maken met een hapje en een drankje. En een lekker muziekje. Voor elk wat wils.

3 maart
17 maart
31 maart.

Schrijf deze data in je agenda en vertel het aan iedereen die het wil horen!

Tot vrijdag!

Delen is fijn!

Bijeenkomst voor donateurs Dorpshuis Tolbert

Posted on

TOLBERT – De resultaten van een eerder gehouden onderzoek naar ervaringen en wensen rondom het Dorpshuis in Tolbert worden 28 januari tijdens een bijeenkomst voor donateurs en andere belangstellenden gehouden in de CazemierBoerderij. 

Een aantal plannen en ideeën zal worden gepresenteerd met voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te komen. Doel is ook om in samenspraak de bijdrage van het Dorpshuis aan het dorp verder uit te bouwen en dat bewoners van alle leeftijden er een plek kunnen vinden.

Het Shantykoor Tolbert zal aanwezig zijn om de gezelligheid te versterken. Ook krijgen bezoekers de gelegenheid de gerestaureerde maquette van Tolbert anno 1925 met nieuwe glazen overkapping te bewonderen.

Aanvang: 15.00 uur.

Nieuwe beheerder voor CazemierBoerderij

Posted on

Klasien van Wijk. Foto: Marjan Naaijer

TOLBERT – Vanaf 1 januari is Klasien van Wijk aangesteld als nieuwe beheerder en gastvrouw voor de CazemierBoerderij aan aan Hoofdstraat in Tolbert.

Voor velen is ze een oude bekende in het dorp. Zij heeft een belangrijke rol in het samenwerken met vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Voor vrijwilligers zijn er interessante mogelijkheden om anderen te ontmoeten, om samen te werken bij het organiseren van allerlei soorten activiteiten en het nemen van verantwoordelijkheden bij dit alles.Vanaf medio 2015 is het bestuur van het Dorpshuis in Tolbert bezig om de CazemierBoerderij nog nadrukkelijker een plek te geven in het centrum van Tolbert.

Joop Schuurman als voorzitter, Bé Bosman (secretaris), Hedde Wierenga (penningmeester) en Jan van der Veen (administrateur) hebben samengewerkt om allereerst een goed beeld te krijgen van de huidige positie en waardering van het Dorpshuis binnen de dorpsgemeenschap. Dit alles in nauwe samenwerking met Oudheidkamer Fredewalda, de eigenaar van de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat 27 in Tolbert.

Klasien heeft in Duitsland als eigenaar van een hotel-restaurant veel horeca-ervaring. Ook beschikt ze over organisatorische en administratieve ervaring, opgedaan in het bedrijfsleven.

Ze heeft veel ideeën om haar rol als gastvrouw concreet in te vullen. Er zal een vrijdagmiddagborrel worden georganiseerd. Ook het geven van ruimte aan de ouder wordende Tolberter is een speerpunt voor de komende periode. Vanzelfsprekend zal contact worden gezocht met verenigingen om mogelijkheden voor verdere samenwerking na te gaan.