Dorpshuis Tolbert

Bestuur

Het bestuur van het dorpshuis Tolbert is samengesteld uit de volgende personen:

Voorzitter: Joop Schuurman
Penningmeester:  Henk van Wijk
Secretaris :  Bé Bosman
Bestuurslid: Jan van der Kaap
Administrateur: Jan van der Veen

Het bestuur is  te bereiken via een email naar  bestuur

De administratie is te bereiken via een email naar administratie