Dorpshuis Tolbert

Archives: april 2016

Wat wilt u zien van het Dorpshuis Tolbert?

Posted on

Sinds januari 2015 is er veel veranderd in de wetgeving van zorg en welzijn. Gemeenten hebben ook een opdracht om zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op een goede en betaalbare wijze te organiseren.

Daarnaast heeft de overheid de verwachting dat de zorgvrager deze zorg en ondersteuning in eigen omgeving en netwerk kan vinden. Dat is echter niet altijd het geval en blijft de zorgvrager achter met vragen.

Het bestuur van het Dorpshuis van Tolbert wil graag weten wat de dorpsbewoners vinden van hun dorpshuis. En wat zij willen toevoegen aan het bestaande aanbod van het Dorpshuis. Naast het huidige aanbod aan activiteiten en de wensen die er leven, wil het bestuur graag weten of de bewoners ook behoefte hebben aan zaken op het gebied van de zorg. Naast het krijgen van een beeld van de huidige netwerken van mensen wil men in kaart brengen welke wensen er zijn op het gebied van zorg en welzijn.

Als aanvulling op het aanbieden van activiteiten naar aanleiding van individuele vragen kan het belangrijk zijn om als dorpshuis iets te betekenen op het terrein van de sociale samenhang in het dorp. Daartoe is het denkbaar dat het dorpshuis een rol kan krijgen in het verbinden van zorgvragers met zorgaanbieders. Ook onderwerpen als computer-, tablet- en smartphonegebruik kunnen samen worden opgepakt.

Dit zijn maar een paar punten waar het dorpshuisbestuur graag wat over wil horen van de mensen in het dorp.

Marjan PlijterEr is contact gezocht met een studente van de Hanzehogeschool in Groningen, Marjan Plijter, die een onderzoek gaat doen om de antwoorden op bovenstaande vragen te krijgen.

Dit gebeurt door het uitvoeren van een enqûete. Iedere dorpsbewoner kan daar aan meedoen. Een groot deel van de inwoners zal persoonlijk worden bezocht in week 17 en 18. Deze ontvangen een flyer met daarin een link naar een website waar de enqûete kan worden ingevuld. Degenen die niet worden bereikt kunnen zeker meedoen met het onderzoek.

Via deze link: www.tolbertvragenlijst.nl kunt u het formulier invullen. Een papieren formulier is te verkrijgen bij de servicebalie van de Poiesz in Tolbert of in het folderrek van de CazemierBoerderij.

Onder de deelnemers aan de enqûete wordt een high tea voor 4 personen in de CazemierBoerderij verloot!

De resultaten van het onderzoek worden eind mei as. gepubliciteerd op deze website van Dorpshuis Tolbert