Dorpshuis Tolbert

Nieuws

Verslag verkiezingsdebat “Naar een mooi Westerkwartier”

Posted on

Onder grote belangstelling hield het Platform Landschapsbeleidsplan Westerkwartier op dinsdag 30 oktober een Verkiezingsdebat in de Cazemierboerderij te Tolbert.
Alle partijen waren met hun vertegenwoordigers aanwezig. Het publiek bestond uit ongeveer 70 personen uit alle hoeken en gaten van het Westerkwartier.

Het debat ging aan de hand van stellingen, afgeleid uit de belangrijkste doelstellingen uit de nota „Samen naar een mooi Westerkwartier” van het Platform Landschapsbeleidsplan.
Die doelstellingen betreffen o.a het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden b.v. door het stichten van een Groenfonds, de versterking van biodiversiteit en ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw, de stimuliering van duurzame, kleinschalige energieopwekking en het versterken van educatieve centra.

Over de doelstellingen waren de meeste partijen het onderling wel eens. Verschillen traden op wat betreft de financiering en de rol van de overheid hierin. Sommige partijen pleitten voor een krachtige initiërende en stimulerende rol van de overheid en terwijl andere partijen meer voelden voor het ondersteunen van particuliere initiatieven door bv. het verstrekken van goedkope leningen. Ook over de duurzame financiering van een Groenfonds liepen de meningen uiteen, maar de noodzaak van zo’n fonds werd wel breed onderschreven.

Het beschermen van waardevolle en gezichtsbepalende bomen werd ondersteund. De kapverordening van Zuidhorn zou daarbij als voorbeeld kunnen dienen.

Regelgeving en handhaving door de overheid is pas effectief als er voldoende draagvlak is: „Als het niet tussen de oren zit [natuur- en landschapswaarden] dan is de handhaving van regels een groot probleem”. Het belang van bewustwording en educatie werd door iedereen onderschreven.

Meindert Schollema (voorheen burgemeester van Pekela) die het debat leidde, constateerde na afloop dat een coalitie van verschillende partijen voor de nieuwe gemeente er zijns inziens wel in zit.

Na afloop was er nog een levendige discussie tussen de verschillende deelnemers. Al met al een geslaagde bijeenkomst.

 

 

 

Voordracht 13e Tolberter Erepenning

Posted on

Wie verdient/verdienen de Tolberter Erepenning 2019?

Tot en met vrijdag 30 november 2018 kan iedereen kandidaten voordragen voor deze onderscheiding. Want begin volgend jaar reikt Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert, de Tolberter Erepenning uit aan een persoon, groep of instantie, die zich in het afgelopen jaar of in het verleden in het bijzonder heeft ingezet voor de Tolberter gemeenschap.

Oldebert hecht veel waarde aan het werk dat in het belang van het dorp wordt verzet. Met de Tolberter Erepenning wil ze die waardering onderstrepen. Voor de selectie van de kandidaten die de Erepenning ontvangen zijn criteria vastgesteld. Op welke manier hebben zij zich bijvoorbeeld verdienstelijk gemaakt voor de Tolberter gemeenschap? De voorkeur gaat uit naar werk voor verschillende doelgroepen of op verschillende terreinen. Maar het kan ook om iets gaan dat misschien niet zo voor de hand ligt, maar dat wel een nieuwe kijk biedt op bepaalde zaken. Een ander criterium is dat de Erepenning niet eerder mag zijn ontvangen. Kandidaten mogen wel eerder genomineerd zijn geweest, maar die moeten dan opnieuw aangemeld worden. Dit laatste omdat, na het werk van de selectiecommissie, alle informatie wordt vernietigd.

De selectiecommissie bepaalt op basis van de voordrachten wie de Tolberter Erepenning 2019 ontvangt. Kandidaten voor deze Erepenning kunnen via de website van Oldebert (www.oldebert.nl) worden voorgedragen of per e-mail aan bestuur@oldebert.nl.

De Tolberter Erepenning is in 2006 in het leven geroepen om personen, groepen of instanties te eren die zich inzetten of hebben ingezet voor de Tolberter gemeenschap. De feestelijke uitreiking vindt jaarlijks plaats op de Nijjoarsveziede en dat is deze keer op zaterdag 5 januari 2019.

Naar een mooi Westerkwartier

Posted on

Naar een mooi Westerkwartier

 

….is de leus waarmee vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, cultureel erfgoed, recreatie en educatie, verenigd in een Platform Landschapsbeleidsplan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad willen ingaan.

      Het Platform heeft een lijst van aanbevelingen opgesteld waar de nieuwe gemeente de komende 4 jaar aan zou kunnen werken om een “Mooi Westerkwartier” te kunnen realiseren. Deze aanbevelingen monden uit in stellingen waar zij de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen mee wil confronteren op een  debatavond  te houden op 30 oktober in de Cazemierboerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert (aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur). Meindert Schollema (oud burgemeester van Pekela) zal het debat leiden.

Read more

Ei Ei Westerkwartier 2017: paasplezier voor iedereen!

Posted on

Maandag 17 april is het weer zover: de negende editie van Ei Ei Westerkwartier barst los tijdens tweede paasdag. Ook dit keer kunnen bezoekers een voorproefje krijgen van wat toeristisch Westerkwartier te bieden heeft. Op een tiental locaties wordt van alles georganiseerd.

Dit jaar wordt speciale aandacht geschonken aan bezoekers die van ver buiten het Westerkwartier komen. Inwoners wordt gevraagd om ver weg wonende familie of vrienden (2 personen) aan te melden om kans te maken op een gratis verblijf in het prachtige Westerkwartier.

Lees hier het programma voor maandag 17 april Tweede Paasdag

Drumworkshop in het dorpshuis

Posted on
foto van Dorpshuis Tolbert.

Op Vrijdag 10 maart 2017 organiseert drumschool Doctor Rhythm uit Leek een Drumworkshop bij ons in het dorpshuis gegeven door:
OLAF FASE lid van Slagwerkgroep Slagerij van Kampen

van 15:30 – 16:30 uur, zaal open 15:15 uur

Gratis entree. Neem je drumstokken mee!!!

Olaf gaat in zijn workshop antwoord geven op de vraag: hoe kun je creatief, verhalend en motorisch drummen? De oefeningen die hij gezamenlijk doet, zijn gebaseerd op de spetterende drumsolo die hij aan het begin laat horen. De oefeningen zijn erg leuk en inspirerend voor zowel beginnende als gevorderde drummers.

Vanaf de zitplaats gaan we drummen in de lucht, op je knieën en zelfs op servetjes. En voor een echte durfal is er een plaats achter het drumstel!

JAN HENK DE GROOT TREEDT OP IN TOLBERT

Posted on

Jan Henk de Groot

Het is een traditie geworden dat in de maand maart in het kader van ‘Meertmoand=Dialectmoand’ Groningstalige artiesten optreden in de CazemierBoerderij in Tolbert. Al twee keer was de zaal bomvol, totààl uitverkocht. En deze keer zal dat ook zeker gebeuren omdat de bekende singer-songwriter Jan Henk de Groot op zondag 26 maart naar Tolbert komt. Met zijn gitaar. Solo! ‘De

toal van eigen hoes, hart en toene’ daar gaat het om in zijn prachtige Groningstalige liedjes met een warmte waar je koud van wordt.

Hoe is het begonnen? Midden jaren 80 luisterde Jan Henk bij zijn opa en oma naar de ‘Stamtoavel’ en hoorde Ede Staal. In zijn jeugd verkende hij allerlei muziekstijlen, deed aan playbacken, zong in een gospelkoor, speelde in Engelstalige rockbands. Gaandeweg ontdekte Jan Henk waar hij écht van hield: gitaarsolo’s en stemmen die warm waren. Het werd zijn stijl.
Hij keerde terug naar zijn wortels: het Gronings. Zijn eerste Groningstalige album ‘Weerom’ gaat over gebeurtenissen uit zijn leven in Groningen en werd in 2014 bekroond met de Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden. Wie kent niet zijn ‘Kielsterachterweg’, ’T Leste Laid’, ‘Aaltied zo’ en de single ‘De mamme van Michel’ die afgelopen zomer een grote hit werd? Jan Henk de Groot heeft de gave om de kleine en de grote dingen in het leven in een liedje te verpakken, authentiek en herkenbaar. Een geboren liedjesschrijver die ze met verve brengt. Aanrader!

Zondag 26 maart, aanvang 14:30 uur
CazemierBoerderij Hoofdstraat 27 Tolbert
Entree € 12.50 incl. consumptie, kaarten reserveren op info@fredewalda.nl
Beperkt aantal plaatsen, op=op

Hier liedjes van Jan Henk de Groot

Aanstaande vrijdag de eerste VrijMiBo!

Posted on
VrijdagMiddag Borrel

VrijdagMiddag Borrel

Hij komt er aan! Aanstaande vrijdag de eerste VrijMiBo! ??? van 16:00 tot 19:00.

Even de week van je afpraten of afschudden.

In maart gaan we er 3 keer een gezellige boel van maken met een hapje en een drankje. En een lekker muziekje. Voor elk wat wils.

3 maart
17 maart
31 maart.

Schrijf deze data in je agenda en vertel het aan iedereen die het wil horen!

Tot vrijdag!

Delen is fijn!

Bijeenkomst voor donateurs Dorpshuis Tolbert

Posted on

TOLBERT – De resultaten van een eerder gehouden onderzoek naar ervaringen en wensen rondom het Dorpshuis in Tolbert worden 28 januari tijdens een bijeenkomst voor donateurs en andere belangstellenden gehouden in de CazemierBoerderij. 

Een aantal plannen en ideeën zal worden gepresenteerd met voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te komen. Doel is ook om in samenspraak de bijdrage van het Dorpshuis aan het dorp verder uit te bouwen en dat bewoners van alle leeftijden er een plek kunnen vinden.

Het Shantykoor Tolbert zal aanwezig zijn om de gezelligheid te versterken. Ook krijgen bezoekers de gelegenheid de gerestaureerde maquette van Tolbert anno 1925 met nieuwe glazen overkapping te bewonderen.

Aanvang: 15.00 uur.

Nieuwe beheerder voor CazemierBoerderij

Posted on

Klasien van Wijk. Foto: Marjan Naaijer

TOLBERT – Vanaf 1 januari is Klasien van Wijk aangesteld als nieuwe beheerder en gastvrouw voor de CazemierBoerderij aan aan Hoofdstraat in Tolbert.

Voor velen is ze een oude bekende in het dorp. Zij heeft een belangrijke rol in het samenwerken met vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Voor vrijwilligers zijn er interessante mogelijkheden om anderen te ontmoeten, om samen te werken bij het organiseren van allerlei soorten activiteiten en het nemen van verantwoordelijkheden bij dit alles.Vanaf medio 2015 is het bestuur van het Dorpshuis in Tolbert bezig om de CazemierBoerderij nog nadrukkelijker een plek te geven in het centrum van Tolbert.

Joop Schuurman als voorzitter, Bé Bosman (secretaris), Hedde Wierenga (penningmeester) en Jan van der Veen (administrateur) hebben samengewerkt om allereerst een goed beeld te krijgen van de huidige positie en waardering van het Dorpshuis binnen de dorpsgemeenschap. Dit alles in nauwe samenwerking met Oudheidkamer Fredewalda, de eigenaar van de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat 27 in Tolbert.

Klasien heeft in Duitsland als eigenaar van een hotel-restaurant veel horeca-ervaring. Ook beschikt ze over organisatorische en administratieve ervaring, opgedaan in het bedrijfsleven.

Ze heeft veel ideeën om haar rol als gastvrouw concreet in te vullen. Er zal een vrijdagmiddagborrel worden georganiseerd. Ook het geven van ruimte aan de ouder wordende Tolberter is een speerpunt voor de komende periode. Vanzelfsprekend zal contact worden gezocht met verenigingen om mogelijkheden voor verdere samenwerking na te gaan.

Nijjoarsveziede Tolbert 2017

Posted on

Traditiegetrouw gaat Tolbert het nieuwe jaar weer beginnen met de Nijjoarsveziede.

De Tolberter Nijjoarsveziede 2017 wordt georganiseerd door de Stichting Volksvermaken Tolbert, de Rederijkerskamer Vredewold, de Oudheidkamer Fredewalda en Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert.

Deze veziede is, zoals gebruikelijk, op de 1e zaterdag na Nieuwjaarsdag, dus in 2017 op zaterdag 7 januari.

Tijdens de veziede zal tevens de Tolberter Erepenning 2017 worden uitgereikt.

 

 

Alle inwoners van Tolbert worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, een welkomstdrankje en de soep staan klaar!
De locatie is dit jaar het Dorpshuis in de CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27 te Tolbert.

Het tijdstip is van 17:00 tot 19:00 uur.